Burak Tolga Terzi 01.07.2016 - TOBB ETÜ MED YK Başkanı

TOBB ETÜ Mezunlar Derneği’nin Temmuz ayı konuğu, aynı zamanda Derneğimizin Başkanı da olan Burak Tolga Terzi. Haziran ayında yapılan Genel Kurul’da tekrar Başkan seçildiniz. Dernek’te başkan olarak geçirdiğiniz iki yılınızı bizim için değerlendirir misiniz?

Öncelikle iki yıl aradan sonra tekrar benimle röportaj yapmayı düşündüğünüz için teşekkürler. Dernek röportajlarımızda ikinci defa röportaj yapılan başka biri yok. Bu röportaj geçmişi ve geleceği değerlendirebilmek adına güzel bir fırsat olacak. Dönemimize 2014 Haziran ayından başlamak gerekirse, yönetim kurulumuzla birlikte çok hızlı bir giriş yaptık. Seçimden 13 gün sonra geleneksel iftar yemeğimiz vardı, tarihi bizden önce belirlenmiş ancak yönetim değişeceği için pek hazırlık yapılamamıştı. Hemen bu organizasyon için çalışmaya başladık. Mezunlarımıza daha hızlı ulaşabilmek amacıyla ilk defa SMS paketleri satın alarak duyurularımızı doğrudan SMS ile yapmaya başladık. İftarda bu uygulamanın ilk denemesini yaptık, başarılı olduğunu görünce de devam ettirdik. Çınar ağacı semboliktir, uzun yıllar yaşar, kökleri çok derine iner. Bu nedenle iftar günü üniversitemizin orta bahçesine bir çınar ağacı diktik. Bu metaforları ileride derneğimizin için kullanabileceğimizi düşünüyorum. Bunlar yalnızca 13 günde yaptıklarımızdı.

Daha sonraki dönemde yapılan faaliyetler ile ilgili bilgi verebilir misiniz?

Bu koşturmanın ardından aynı motivasyonla önceden planlanan fikirlere yoğunlaştık. Komite konusu benim için olmazsa olmazdı. İkinci toplantımızın ana konusu komitelerdi; bir tane organizasyon işleri, bir tane de sosyal konular için olmak üzere iki komite kurulmasına karar verdik. Komiteler, yönetim kurulunun iş yükünü hafifleterek onların başka konulara yoğunlaşmasını sağlarken, aynı zamanda mezunlardan oluşması sebebiyle daha katılımcı bir yapı getirecekti. Mezunlar kendi isteklerine göre düzenledikleri organizasyonlara kendi arkadaşlarını çağırarak Dernek yönetiminden daha büyük etki yaratacaklardı. Nitekim mezunlarımızdan iki komitemize 30’un üzerinde katılım sağlandı. Her biri kendi içinde toplantılar yaptılar, komite başkanları ve başkan yardımcıları seçtiler. Ortaya güzel etkinlikler çıkmaya başladı. Bu dönemde anketlere önem verdik ve Türkiye’deki diğer derneklerin durumlarını ve bizim onlar arasındaki yerimizi görmek istedik. Bunun için Türkiye’deki mezun veren tüm üniversiteleri tek tek arayıp dernek bilgilerini aldık ve ortaya bir veri seti çıkardık. Ülkemizdeki mezun veren üniversitelerin %77’sinin bir mezun derneği olduğu sonucunu elde ettik. Üye/mezun oranları, dernek aidatları, dernek başkanlarının yaşı gibi bilgileri toplayarak derledik. Buna göre, Türkiye’de mezunlar derneğine sahip üniversite mezunlarının derneklere üyelik ortalaması %8 civarında. TOBB ETÜ’de ise bu oran %16’nın üzerinde. Genel sıralamada yerimiz dördüncülük. Üzerimizde Boğaziçi, Koç ve ODTÜ yer alıyor. Aslında dördüncülük bizim gibi genç bir üniversite için bir başarı sayılmalıdır. Çünkü üzerimizdeki üç üniversitenin ortak özellikleri, cazip sosyal tesisleri olması. Üyeler tesislerden istifade etmek için derneğe üye olmak durumundalar. Bu da üyelik oranını artırıyor. Bizim sosyal tesisimiz olmadığına göre, mezunlarımızın derneklerine gönülden ve beklentisiz sahip çıktığı sonucu ortaya çıkıyor. Diğer bir anket çalışmamız mezunlarımıza yönelik oldu. Mezun İş Durumu Ölçme ve Değerlendirme Anketi, mezunlarımızın ne kadar sürede iş bulduğu, daha önce iş değiştirip değiştirmediği, kaç yıldır çalıştığı, mevcut işinden memnuniyet derecesi gibi bilgileri sağlamaya yönelikti. Bunun için surveymonkey isimli anket sitesini tercih ettik ve tüm mezunlarımızın cep telefonlarına sms ile linki gönderdik. Elde edilen verileri internet sitemizde yayınladık, ayrıca üniversite yönetimine de sunduk. Yaptığımız anketin sonuçlarından edindiğimiz bilgilerden biri de mezunlar derneği aidatlarında Türkiye ortalamasının 55 TL civarında olduğudur. Ortalamayı sosyal tesisi olan dernekler yükseltiyor. Bizden önce derneğimizde giriş aidatı 25 TL, yıllık aidat 50 TL olarak belirlenmişti. Biz aynı yıl giriş aidatını kaldırdık, bir yıl sonra yeni mezunlarımızın derneğe katılımlarını artırmak için, mezuniyet tarihinden itibaren bir yıl içinde derneğe üye olmaya gelenden ilk yıl aidatı almama kararı aldık. Bu kararla özellikle mezuniyet törenlerinde kurduğumuz stantlara ilgi epey artış gösterdi. Aidat bedeli sanırım Derneğin kurulduğu günden beri artmadı. Yani 2008’den bu yana 50 TL.

Üye oranını artırmak için aidat bedelinin düşürülmesi sizce yeterli olur mu?

Olmaz. Üyeliği tamamen ücretsiz de yapsanız insanların gelip üye olması için öncelikle derneği tanımaları, sonra aidiyet hissetmeleri ve daha sonra da hizmetlerinizden yararlanma isteği duyması gerekiyor. Biz özellikle 2015’ten itibaren sadece mezunlara değil öğrencilere de yönelik bazı aktiviteler yapmaya başladık. Bunun için öğrenci topluluklarıyla birlikte ortak organizasyonlar yaptık, onların organizasyonlarına destek verdik. Böylece öğrenciler arasında dernek ile ilgili ciddi bir farkındalık yarattı. 2015 yılında Mezun Öğrenci Buluşması ve Mantı Günü aktivitesi düzenledik. Bu organizasyonla öğrenci kardeşlerimizi mezunlarımızla bölümlerine göre masalarda bir araya getirerek kariyerleri ile ilgili bilgi alışverişi yapmalarına vesile olduk. Hem öğrenciler, hem mezunlar açısından verimli geçti. Bu gibi faaliyetlerin sayısını ve niteliğini artırarak öğrencilere ulaşmayı sürdüreceğiz.

Sizce bir mezun derneğinin misyonu ne olmalıdır? Öğrencilere mi mezunlara mı yönelik faaliyetler yapılmalıdır?

Mezunlar üniversitelerin en somut çıktılarıdır. Mezunlar öğrencilikten geldikleri için bence işin mutfağından gelen çıraklar gibiler. Mezun olduklarında kalfa oluyorlar, yıllar sonra da usta. Dolayısıyla mezun dernekleri muhakkak bir şekilde üniversitenin yönetiminde olmalıdır. En azından üniversite yönetimleri, bazı kararlarda muhakkak mezunların görüşlerini almalıdır. Unutulmamalıdır, üniversitelerdeki tüm görevler geçicidir ancak kalıcı olan üniversitenin etiketini ömür boyu taşıyacak olan mezunlardır. Biz bu konuda şanslıyız, görüş ve önerilerimize önem veren bir Rektörümüz var ve uyum içinde çalışıyoruz. Bu yıl ilk defa üniversitemizle ortaklaşa bir organizasyon düzenledik. TOBB ETÜ Kariyer Ortak Eğitim Günleri’16 etkinliği 2000’in üzerinde katılımcı ile bir rekor kırdı. Bu etkinliği ilerleyen yıllarda da devam ettirmek istiyoruz. Dernek tüzüğümüzde Danışma Kurulu adında bir organ bulunuyor. Bu organı ilk defa 2015 yılında işlettik. Kurul üyeleri, Dernek Yönetimi, Rektör, Derneğin eski başkanları ve Derneğin kurucu üyelerinden oluşuyor. Kurul toplantısına Ortak Eğitim Koordinatörümüzün de katılımıyla verimli bir toplantı geçirdik. Bu tüm etkinlik ve toplantıların devamını getirmek istiyoruz. Sorunun devamına gelince, derneğin esas hedefi şüphesiz mezunlardır ancak öğrenciler de geleceğin mezunlardır. Öğrenciler okuldan koptuğu vakit geri döndürmek çok zor. Onları henüz öğrenciyken kazanırsanız devamında kendileri daha istekli olarak derneğe dönüyorlar.

2016 yılı Kasım ayında bir olağanüstü genel kurul yapıldı. Gerçekleştirilen bu Genel Kurul’un sebebi nedir?


Derneğimize sürekli bir gelir elde edilmesi için bir iktisadi işletme projesi vardı. Tüzüğümüze göre iktisadi işletme kurulması için genel kurul kararı alınması gerekiyordu. Biz de olağanüstü genel kurul toplayarak bu kararı aldık, ayrıca tüzükte değişiklik yaparak Yönetim Kurulu üye sayısını 5’ten 9’a yükselttik. İktisadi işletme konusu şu an askıda ama özenle oluşturulan yeni yönetim kurulumuz ile hizmetlerimizin sayısı ve kalitesinin artacağını düşünüyorum.

Yeni Yönetim Kurulu üyeleriniz ile gerçekleştirmeyi düşündüğünüz yeni projeleriniz var mıdır?

Öncelikle önceki dönemde gelenekselleştirmek istediğimiz tüm faaliyetler devam edecek. İftar, mezun öğrenci buluşması, diğer sosyal faaliyetler devam edecek. İlk defa 2015 yılında yaptığımız, sadece girişimci mezunlarımızın kurdukları şirketlerin reklam verebildiği Mezunlar Takvimine devam edeceğiz. Yeni dönemde de gerek üniversite ile gerekse öğrenci toplulukları ile müşterek faaliyetlerimiz devam edecek. Geçen dönem planlanan ama gerçekleştirilemeyen Dergi projesi yeni dönemde önceliklerimizden olacak. Bizim hayalimiz içinde derneğimizin, toplulukların ve üniversitemizin faaliyetleri olan, çeşitli yazılar ve makaleler bulunan ilk etapta üç aylık olacak bir dergi. Bunun yanında halihazırda kurulu olan iki komitemize ek olarak, mesleki komiteler kurmak istiyoruz. Amacımız bu komitelerde mezunlarımızın benzer iş alanlarındaki TOBB ETÜ mezunları ile tanışıp network kurması. İşe savunma sanayinde çalışan mezunlarımızla başlamak istiyoruz. Yeni dönemde Dernek öncülüğünde, mezunlarımızın da ortak olabileceği bir iş planı üzerinde çalışacağız. Türkiye’de ve dünyada örnekleri olan bu iş planında, Dernek tarafından organize edilen ve işletilen bir iş koluna mezunlar hisse satın alarak ortak oluyor, işletme giderleri düşüldükten sonra kalan kazanç her yıl kar payı olarak hisse oranlarında Derneğe ve mezunlara dağıtılıyor. Bu tip bir yapının en azından altyapısını oluşturup, bu dönemde olmasa da ileriki dönemlerde mutlaka yapılmak üzere ön planda tutacağız.

Üyelerimize yeni Yönetim Kurulu üyelerinin bir mesajı olacak mı?

Üyelerimiz ve mezunlarımızdan bizi takip etmeleri ve etkinliklerimize katılmaya devam etmelerini rica ediyoruz. Gerçekten güzel bir yönetim kurulu kurduk, umarım hayırlı olur. Biz son dönemdeki söylemlerimizde TOBB ETÜ camiası başlığını kullanıyoruz. Öğrencisiyle, mezunuyla, öğretim görevlileriyle, idari personeliyle, mütevelli heyetiyle büyüyen bir camiayız. Şu an sayımız 9000 civarında. Her geçen yıl artıyor. TOBB ETÜ camiasının önemli oyuncularından biri olan Mezunlar Derneği, bizlerin önem verdiği kadar önemli, bizlerin etki atfettiği kadar etkilidir. Bu yüzden Derneğimize önem verip sahip çıkalım, unutmayalım, bu üniversiteye sahip çıkma görevi hepimizin, çünkü ömrümüz boyunca bu sermayeyi yiyeceğiz.

Çalışma hayatınızda başarılarınızın devamını temenni ediyoruz.