A. Saygın Baban 15.11.2016

TOBB ETÜ Endüstri Mühendisliği bölümü mezunumuz ve Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş.  (MEYBEM) Genel Müdürü A. Saygın BABAN’ı sizlerle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz.    

Kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz?

Üniversitemizin Endüstri Mühendisliği bölümünün ilk mezunuyum. İzmir’de doğdum. İlk, orta ve lise eğitimimi İzmir’de tamamladım.  Sosyal bir ortamda büyüdüğüm için lise yıllarımda, her zaman müzik ve spor ile iç içe oldum. Piyano ve özellikle yüzme ve yelken gibi su sporları ile ilgilendim. Lise yıllarımda derslerimde başarı sağlayarak, okulumu ve İzmir’i matematik yarışmaları ve şampiyonalarında temsil ettim.   Yaklaşık 11 yıldır Ankara’dayım. Mezun olduktan sonra, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde çalışmaya başladım. Farklı pozisyonlarda birçok ulusal ve uluslararası projede görev aldım. İş dışında, kendime vakit ayırmaya çalışıyorum. Ayrıca alanımla ilgili faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına destek oluyorum.  

TOBB ETÜ’de geçirmiş olduğunuz eğitim-öğretim yıllarınız ile ilgili bizlerle neler paylaşmak istersiniz?

Üniversite tercihlerini yaptığım yıllarda, TOBB ETÜ henüz mezun vermemişti ve tercih yapacağım bölüm yeni açılmıştı. Gerek eğitim kadrosunun kuvvetli olması, gerekse de TOBB Başkanımızın üniversitemiz ile yakın ilgisini görerek, biraz da risk alarak, Endüstri Mühendisliği bölümünü tercih ettim.   Hazırlığı atlayarak, doğrudan eğitimime başladım. Birinci ve ikinci yılımda, Ankara’ya adapte olmaya çalıştım, dolayısıyla derslerimi biraz ihmal ettim. Ancak diğer yıllarda aradaki farkı kapatarak, son yılımda tam başarı bursu aldım. Dersler dışında bahar şenliği komitesinde görev almak başta olmak üzere birçok faaliyette yer almaya özen gösterdim.   Eğitim süreci içerisinde özellikle ortak eğitimler, gelecek planlamamı oluşturmak açısından çok faydalı oldu. En azından hangi süreçlerde çalışmayacağımı anladım ve mezun olduktan sonra da kendime uygun pozisyonlar aradım.   Üniversiteye başladığım yıllarda, sadece tek bir yerleşkede eğitim faaliyeti yürütülürken, yapılan yeni yatırımlarla üniversitemiz bir eğitim kampüsü haline geldi. Dolayısıyla eğitim-öğretim kalitesi de eş zamanlı olarak yükseldi. Bu kapsamda, üniversitemizin geldiği noktayı, memnuniyetle takip ediyorum.  

Yüksek lisanslarınızı hangi Üniversitelerde ve bölümlerde gerçekleştirdiniz? Bu bölümlerde eğitiminize devam etme nedeninizi öğrenebilir miyiz?
  

Önemli bir akademisyen, endüstri mühendisliğini, her kapının kilidini açan bir maymuncuk olarak nitelemişti. İlave yapmak gerekirse; Endüstri Mühendisliği, diğer Mühendislik alanları başta olmak üzere Finans, İşletme Yönetimi, Muhasebe gibi her bölümden bir şeyler bilmeniz gereken multidisipliner bir alan. Dolayısıyla, eğitiminize devam ederken diğer bölümlerin de ilginizi çektiğini görüyorsunuz. Her ne kadar üniversite eğitimimi tamamladıktan sonra, yüksek lisansa başlamak istesem de, TOBB ETÜ’deki öğretim üyelerinden, bende çok emeği olan bir hocamın tavsiyesiyle, iş hayatında başladıktan sonra yüksek lisansa başlamaya karar verdim.   İş hayatındaki ikinci senemde farklı branşlardaki tekniklerden de yararlanılması gerektiğini düşünerek, Hacettepe Üniversitesi İstatistik yüksek lisans programına başladım. İstatistik bilimi, özellikle görev aldığım projelerde elde edilen verilerden bilgi ve bilgiden de politika üretme aşamalarında yeni teknikler öğrenmemi sağladı.   Buna ilave olarak, Çankaya Üniversitesi’nde devam etmekte olduğum Finansal Ekonomi yüksek lisans programında, işletme yönetimi ve kaynakların etkin yönetilmesi konularında oldukça önemli bilgiler öğreniyorum.    

UMEM BECERİ’10 projesinin var oluşundan bugüne kadar ki gelinen süreçten bahsedebilir misiniz?

UMEM projesi kamu, özel sektör ve üniversite işbirliğinde ülkemizin en önemli sorunu olan nitelikli eleman sorununa çözüm üretmek amacıyla başlatılan bir seferberlik.   2010 yılında başlattığımız proje ile firmalarımızın nitelikli eleman ihtiyaçları doğrultusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde iş bulamayan kişilere yönelik kısa süreli meslek edindirme kursları düzenledik.   6 yıl uygulanan proje ile 300 bine yakın kişi meslek sahibi oldu, kurslarını başarıyla bitiren kişilerin de %70’inin istihdamı sağlandı.   Gerek merkezi düzeyde gerekse de yerelde uygulanan projenin, tasarım aşamasından, bilgi yönetim sisteminin geliştirilmesi, proje web sitesinin oluşturulmasından, ulusal ve uluslararası toplantılarda projenin tanıtımına kadar birçok aşamada görev aldım. Projenin 2. yılından itibaren özel sektör tarafındaki koordinasyondan sorumlu oldum.   Projemiz geçtiğimiz yıl misyonunu başarıyla tamamladı. Gelinen noktada, bir yandan ülkemizin kanayan yarası nitelikli eleman problemine çözüm ararken, diğer yandan TOBB’a bağlı 81 il ve 160 ilçede faaliyet gösteren oda ve borsalarımız ile birlikte bu alanda farkındalık oluşturduk.  

UMEM BECERİ’10 projesinin haricinde çalışmış olduğunuz projeleriniz var mıdır?

UMEM projesi dışında, firmalarımızın %99,5’ini oluşturan KOBİ’lerin (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler) rekabet seviyesinin artırılması için bazı çalışmalarda yer aldım. KOBİ’lere bilgi desteği sağlamak üzere kurulan KOBİ Bilgi Sitesi’nin revize edilmesi, KOBİ’lerin Avrupa Birliği desteklerine erişimini sağlamak için her yıl kutlanan Avrupa KOBİ Haftası’nda ulusal koordinatörlük görevi yürütülmesi, KOBİ’lerin destek ve teşvik veren kurum/kuruluşlarla buluşturulması amacıyla seminer, toplantı vb. organize edilmesi gibi birçok görev üstlendim.    

Şu anda Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş.  de Genel Müdür olarak çalışmaktasınız. Bizlere biraz iş tanımınızdan bahsedebilir misiniz?  

MEYBEM, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin bir iştiraki olarak 2014 yılında kuruldu. Amacımız, ölümlü iş kazalarının önlenmesi ve tehlikeli mesleklerde çalışan kişilerin uluslararası standartlara göre belgelendirilmesi. Biraz sektörümüzü tanıtmak gerekirse, ülkemizde tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışan 7 milyona yakın çalışan var. Bu kişiler, inşaat, madencilik, sanayi gibi riskli sektörlerde çalışıyor.   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl yapılan Kanun değişikliği ile tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışan kişilerin belgesiz çalışması yasaklandı.   Biz de MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri olarak, inşaat, metal, makine, asansör gibi ana sektörlerde çalışan kişileri, uluslararası standartlara uygun olarak belgelendirerek, hem teknolojik gelişmeler konusunda bilgilendiriyor, hem de İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Emniyeti gibi konularda bilinçlendiriyoruz.   Şirketin, kuruluşundan bu yana farklı kademelerde görev aldım. Mevcut pozisyonumun gereği olarak şirket politikasının üst yönetim ile belirlenmesi, merkezin diğer kuruluşlar nezdinde temsil edilmesi, finansal operasyonların yürütülmesi, yetki ve akreditasyon kurallarının sürdürülebilirliğinin sağlanması, sınav ve belgelendirme süreçlerinin koordine edilmesi gibi birçok ana sürecin etkin bir şekilde yürütülmesi ve sürdürülmesinden sorumluyum.   2014’te tek kişi olarak başladığımız çalışmalarımızı, gelinen noktada 12 kişiyle yürütmeye devam ediyoruz. Türkiye’nin 81 il ve 160 ilçesinde sınav ve belgelendirme hizmeti veriyoruz. Hedefimiz aylık 2.000 kişiye sınav ve belgelendirme hizmeti vererek, belgelendirme hizmetini tabana yaymak.  

Gelecek ile ilgili kariyer planlamanız var mıdır?

Kısa ve orta vadede, MEYBEM’in yetkisi dâhilinde bulunan meslekleri artırarak, tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerin tamamında sınav ve belgelendirme hizmeti verecek bir sistem kurmayı hedefliyorum.   Uzun vadede ise, girişimciliğe yönelmek ve önemli bir sivil toplum kuruluşunu temsil etme hedefim var.    

TOBB ETÜ Mezunlar Derneği olarak bizden beklentilerinizi öğrenebilir miyiz?

Mezunlar Derneği, son yıllarda önemli çalışmalara imza attı. Beklentim, eski mezunlar ile yeni mezunları bir araya getirecek aktivitelere ağırlık verilmesi. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.    

Çalışma hayatınızda başarılarınızın devamını temenni ederiz….