TOBB ETÜ MED OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. 19/10/2015

TOBB ETÜ Mezunlar Derneği 1. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Derneğimiz tarafından üyelerimize 18 Eylül 2015 tarihinde yapılan çağrıya uygun bir biçimde 10 Ekim 2015 Cumartesi günü saat 10.00’da TOBB ETÜ Sosyal Tesisler’de yapılmıştır. Anılan toplantıda çoğunluk sağlanamadığından dolayı, tekrar çağrı yapılmak ve çoğunluk aranmaksızın 17 Ekim 2015 Cumartesi günü aynı saat ve yerde yapılmıştır. 

Toplantıya  başlamadan  önce  yapılan  incelemelerde; Yönetim Kurulunca  düzenlenen hazirun cetveline kayıtlı üyelerin katılımı ile yeterli çoğunluğun mevcut olduğu görülmüş, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Burak Tolga Terzi tarafından açılarak ilan edilen gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

 Gündem;
*Açılış, İstiklal Marşı,saygı duruşu ve yoklama
*Divan oluşumu
*Yönetim Kurulu Başkanı tarafından dernek faaliyetleri raporunun okunuşu
*Tüzük değişikliği
*Yönetim Kurulunun ibrası, Yönetim ve Denetim Kurulları üyelerinin seçimi
*Derneğin amaçlarının gerçekleştirilmesinde yararlanılmak üzere derneğe sürekli gelirin temin etmek amacı ile bir iktisadi işletme açılması
*Dilek ve temenniler
*Kapanış

Genel Kurul Toplantısında alınan kararların uygulamaları yakın zamanda siz değerli mezunlarımıza web sitemizden duyurulacaktır.