TOBB ETÜ MED OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTISI 04/10/2015

Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 10.10.2015 Cumartesi günü saat 10:00’ da TOBB ETÜ Sosyal Tesisler binasında aşağıdaki gündemle yapılmasına, çoğunluk sağlanamaması veya ertelenmesi durumunda 17.10.2015 günü aynı yer, saat ve gündemle toplanmasına, üyelere yazılı (e-posta,SMS) tebligat yoluyla bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündem:
1. Açılış, İstiklal Marşı ve Saygı duruşu ve yoklama
2. Divan oluşumu 
3. Yönetim Kurulu Başkanı tarafından dernek faaliyet raporunun okunması, 
4. Tüzük Değişikliği
5. Yönetim kurulunun ibrası, Yönetim ve Denetim Kurulları Üyelerinin Seçimi
6. Derneğin amaçlarının gerçekleştirilmesinde yararlanılmak üzere derneğe sürekli gelir temin etmek amacı ile bir iktisadi işletme açılması
7. Dilek ve Temenniler
8. Kapanış 

Toplantıya katılımınız önem arz etmektedir. 

TOBB ETÜ MED YÖNETİM KURULU