TOBB ETÜ MED GENEL KURUL TOPLANTISI 27/04/2018

SAYIN TOBB ETÜ MED ÜYESİ,
 
Derneğimizin Genel Kurul toplantısının 26.05.2018 Cumartesi günü saat 10:00’ da TOBB ETÜ Konferans Merkezi’nde aşağıdaki gündemle yapılmasına, çoğunluk sağlanamaması veya ertelenmesi durumunda 02.06.2018 Cumartesi  günü aynı yer, saat ve gündemle toplanmasına, üyelere yazılı (e-posta) tebligat yoluyla bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
 
Gündem:
 
• Açılış, İstiklal Marşı ve Saygı duruşu ve yoklama
• Divan Kurulması 
• Sn. Burak Tolga Terzi’nin Konuşması(TOBB ETÜ MED Yönetim Kurulu Başkanı)
• Yönetim Kurulu Başkanı tarafından dernek faaliyet raporunun okunması,
• Mali Tablo Beyanı
• Tüzük’ün Okunması
• Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi
• Sandık Açılış ve Kapanış
• Teşekkür Konuşması ve Kapanış
 
Toplantıya katılmanız önem arz etmektedir.