TOBB ETÜ İŞ DURUMU ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME ANKETİ 2015 26/05/2015

TOBB ETÜ Mezunlar Derneği olarak bilginin ve somut verinin önemine olan inancımızı her fırsatta dile getiriyor, çalışmalarımızda rehber olarak kullanmaya özen gösteriyoruz.

Bu kapsamda, TOBB ETÜ MED olarak 2015 yılı Nisan ayında 2700’ün üzerinde mezunumuza iş durumlarını ve memnuniyetlerini ölçen bir anket e-posta yoluyla gönderdik. Anketi surveymonkey üzerinden yaptık ve sonuçları anlık olarak takip ettik. Aldığımız cevapları yorumladık ve bir rapor haline getirdik. Raporu hem üniversite yönetimimiz, hem mütevelli heyetimiz ile paylaştık.

TOBB ETÜ Mezunlarının %33.8’i üniversiteden mezun olduğu ilk 1 ay içerisinde iş buluyor ve çalışmaya başlıyor. TOBB ETÜ mezunlarının yarısından biraz fazlası ilk 3 ay içerisinde işe yerleşmiş bulunuyor. TOBB ETÜ mezunlarının üçte ikisi, üniversiteden mezun olduktan sonra ilk 6 ay içerisinde çalışmaya başlıyor. Kariyer.net sitesinin verilerine göre Türkiye’de üniversite mezunlarının %55’i ilk 6 ay içinde çalışmaya başlıyor. TOBB ETÜ Mezunları bu konuda Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans gösteriyor.

Malum, herkesin hayatla ilgili planları birbirinden farklı. Okulu bitirir bitirmez askere giden, kamu sınavlarına hazırlanmak amacıyla bir sene gönüllü olarak çalışmayan, yurtdışı veya yurtiçi yüksek lisans nedeniyle gönüllü olarak çalışmayan ve çeşitli sebeplerle gönüllü olarak çalışmayan TOBB ETÜ Mezunları kalan üçte birlik oranın içinde yer alıyor.

Anketten, mezunlarımızın Derneğimizden iki net beklentisi olduğu sonucu çıktı. Birincisi, Derneğimizin daha çok aktivite yaparak mezunlar arasında kaynaşma ve dayanışmayı artırması. Bu konuyla ilgili Dernek Yönetim Kurulumuzca, 2014 Kasım ayında iki komite kuruldu. Komitelerden birinin adı Etkinlik ve Organizasyon Komitesi, diğerinin adı ise Sosyal Dayanışma Komitesi. Bu iki komitenin amacı aslında çeşitli organizasyonlar yapmak. Yani mezunlarımızın Derneğimizden beklentilerinden bir tanesini karşılamak. Bu iki komitemizde 30’a yakın TOBB ETÜ Mezunu Gönüllü olarak görev yapıyor. Etkinlik alternatifleri oluşturuyor, fiyatlar alıyor, Dernek adına görüşmeler yapıyor ve düzenliyor. Daha çok etkinlik duyurusu için Derneğimiz web sitesini ve çeşitli sosyal medya hesaplarını takip etmenizi tavsiye ediyoruz.

Mezunlarımızın Derneğimizden bir diğer beklentisi ise iş bulma konusunda yardım ve destek. TOBB ETÜ MED olarak elimizdeki tüm iş ilanlarını mezunlarımızla paylaşıyoruz. TOBB ETÜ MED’in misyonu mezunlarına iş imkanları yaratmak olmasa da, mezunlarımızdan oluşan bir aile olarak fertlerimizin taleplerini karşılamayı ve onlara katkı sağlamayı ek misyon olarak edinmeliyiz. Bu konuyla ilgili olarak Rektörlük ve Ortak Eğitim Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü ile toplantı yapıp fikir alışverişinde bulunduk. Mütevelli Heyetimiz ile de yakında görüşmeyi planlıyoruz. Proje taslakları oluşturmaya başladık bile. Gelişmeler için Derneğimiz web sitesini ve çeşitli sosyal medya hesaplarını takip etmenizi tavsiye ediyoruz.

Saygılarımızla.

Anket sonuçları ve rapor için tıklayınız