TOBB ETÜ MED GENEL KURUL TOPLANTISI 28/04/2016

SAYIN TOBB ETÜ MED ÜYELERİ,

Derneğimizin Genel Kurul toplantısının 28.05.2016 Cumartesi günü saat 10:00’ da TOBB ETÜ Sosyal Tesisler binasında aşağıdaki gündemle yapılmasına, çoğunluk sağlanamaması veya ertelenmesi durumunda 04.06.2016 Cumartesi  günü aynı yer, saat ve gündemle toplanmasına, üyelere yazılı (e-posta) tebligat yoluyla bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündem:

• Açılış, İstiklal Marşı ve Saygı duruşu ve yoklama
• Divan Kurulması 
• Sn. Burak Tolga Terzi’nin Konuşması(TOBB ETÜ MED Yönetim Kurulu Başkanı)
• Yönetim Kurulu Başkanı tarafından dernek faaliyet raporunun okunması,
• Mali Tablo Beyanı
• Tüzük’ün Okunması
• Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi
• Sandık Açılış ve Kapanış
• Teşekkür Konuşması ve Kapanış

Toplantıya katılmanız önem arz etmektedir.

TOBB ETÜ MEZUNLAR DERNEĞİ