TOBB ETÜ MED GENEL KURUL TOPLANTISI 02/03/2021

SAYIN TOBB ETÜ MED ÜYESİ, 

Derneğimizin Genel Kurul toplantısının 20.03.2021 Cumartesi günü saat 10:00’ da TOBB ETÜ Konferans Merkezi’nde aşağıdaki gündemle yapılmasına, çoğunluk sağlanamaması veya ertelenmesi durumunda 27.03.2021 Cumartesi  günü aynı yer, saat ve gündemle toplanmasına, üyelere yazılı (e-posta) tebligat yoluyla bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.


Gündem: 
• Açılış, İstiklal Marşı ve Saygı duruşu ve yoklama
• Divan Kurulması 
• Sn. Burak Tolga Terzi’nin Konuşması(TOBB ETÜ MED Yönetim Kurulu Başkanı)
• Yönetim Kurulu Başkanı tarafından dernek faaliyet raporunun okunması,
• Mali Tablo Beyanı
• Tüzük’ün Okunması
• Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi
• Sandık Açılış ve Kapanış
• Teşekkür Konuşması ve Kapanış  

Toplantıya katılmanız önem arz etmektedir.   

Önemli Not: 
Aday olmak isteyen Mezunlarımız aday listelerini en geç 09.03.2021 saat 17.00 a kadar e-posta yoluyla bildirmeleri gerekmektedir. (Aday olacak Mezunun adı-soyadı, mezuniyet yılı, bölümü, iletişim bilgisi yer almalıdır.)

Oy kullanmaya gelecek mezunlarımızın Mezun kartını yanında bulundurmaları gerekmektedir.Mezun kartını ibraz etmeyen Mezunlarımız oy kullanamayacaklardır.
 

Sevgilerimizle,