TOBB ETÜ MED OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DUYURUSU 02/12/2021

Değerli TOBB ETÜ MED Üyesi,

TOBB ETÜ Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu’nun 02.12.2021 tarihli 0019 sayılı kararı ile; TOBB ETÜ Mezunlar Derneği Genel Kurul’unun, Dernek Tüzüğü’nün 17/1-h ve 17/1-m hükmü doğrultusunda TOBB ETÜ MED Yönetim Kurulu’na yetki vermek ve aşağıdaki gündemle Olağanüstü olarak toplanmasına, toplantının 18.12.2021 Cumartesi günü saat 12.00’da  TOBB ETÜ Konferans Merkezi  Söğütözü Kampüsü’nde (Söğütözü Caddesi No:43, Söğütözü, Ankara, 06560 Türkiye) salt çoğunlukla, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde 25.12.2021 Cumartesi günü 14.00’da aynı yerde çoğunluk aranmaksızın yapılmasına karar verilmiştir. 

Genel Kurul’a katılımınızı bekler, iyi çalışmalar dileriz.

GÜNDEM:
1)      Yoklama
2)      Açılış
3)      Divan Seçimi
4)      Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
5)      Yönetim Kurulu’na Dernek Tüzüğü’nün 17/1-h ve 17/1-m hükümleri kapsamında yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması
6)      Diğer Yazılı ve Sözlü Önergelerin Görüşmesi
7)      Dilek ve Temenniler
8)      Kapanış

TOBB ETÜ MED Tüzüğü
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 17

Genel Kurul Dernek’in en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
 […]
(h)“Dernek’e taşınmaz mal alınması ya da satılması konularında Yönetim Kurulu’na yetki vermek”
 […]
(m)“Dernek’in ortaklık, iktisadi teşebbüs ve vakıf kurmasına karar vermek ve karar verilen hususta işlemlerin yürütülmesi için yönetim kuruluna yetki vermek”