TOBB ETÜ MED YÖNETİM KURULU TOPLANTISI 04.11.2015 05/11/2015

04.11.2015 tarihinde TOBB ETÜ 3. Kat toplantı salonunda Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, 17.10.2015 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul’un gündem maddelerinden birisi olan tüzük değişikliği Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanmıştır.  Derneği büyütmek amacı ile Yönetim Kuruluna 4 yeni üyenin katılmasıyla birlikte yeni Yönetim Kurulu üye sayımız 5 (beş) kişinden 9 (dokuz) kişiye çıkarılmıştır. Yönetim Kurulu’na dâhil olan üyelerimiz Safiye Elif Opşin, Onur Göker, Baran Ak ve Bora Akıska’dır.

İlerleyen zamanlarda gerçekleştirilmesi planlanan organizasyonlar hakkında fikir alışverişi yapılmıştır.