29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NDA ATAMIZ'A ZİYARET 03/11/2015