OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI 25/12/2021

Değerli üyelerimiz,

TOBB ETÜ Mezunlar Derneği’mizin Olağanüstü Genel Kurulu 25.12.2021 tarihinde TOBB ETÜ Sosyal Tesisler’de gerçekleştirilmiştir.

Genel Kurul, Dernek Başkanı Erhan Burak Aydın’ın açılış konuşması ardından Yönetim Kurulu Üyesi Harun Sakınan’ın oturum başkanı seçilmesiyle başlamıştır.

Genel Kurul’a katılan üyelerin verdikleri önergelerin tamamının oybirliğiyle kabul edilmesi ile Yönetim Kurulu’na;
- Dernek’in iktisadi teşebbüs kurması,
- Dernek’in taşınmaz mal edinmesi,
- Dernek üye aidatları konusunda gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi,
- Gelecek seçimlerde Dernekler Masası tarafından da uygun görülmesi halinde İstanbul Temsilciliği’nde sandık kurulması, 
- İstanbul Temsilciliği’nin Dernek vizyon ve amaçları doğrultusunda gerekli çalışmaları gerçekleştirmesi için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi,
- Yeterli sayıda mezunumuzun bulunduğu yurtiçi ve yurtdışı bölgelerde temsilcilik açılması konusunda uygun görülürse karar alınması
hususlarında yetki verilmesi kararlaştırılmıştır.

Genel Kurula katılan üyelerimize teşekkür eder, alınan kararların derneğimize faydalı olmasını temenni ederiz.

#mezununyeriburası