TOBB ETÜ MED SEÇİMLİ GENEL KURUL TOPLANTISI 17/07/2020

SAYIN TOBB ETÜ MED ÜYESİ,  

Derneğimizin SEÇİMLİ GENEL KURUL toplantısının 08.08.2020 Cumartesi günü saat 10:00’ da TOBB ETÜ Konferans Merkezi’nde aşağıdaki gündemle yapılmasına, çoğunluk sağlanamaması veya ertelenmesi durumunda 15.08.2020 Cumartesi günü aynı yer, saat ve gündemle toplanmasına, üyelere yazılı (e-posta) tebligat yoluyla bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
 
   
Gündem:

• Açılış, İstiklal Marşı ve Saygı duruşu ve yoklama
• Divan Kurulması
• Sn. Burak Tolga Terzi’nin Konuşması(TOBB ETÜ MED Yönetim Kurulu Başkanı)
• Yönetim Kurulu Başkanı tarafından dernek faaliyet raporunun okunması,
• Mali Tablo Beyanı
• Tüzük’ün Okunması
• Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi
• Sandık Açılış ve Kapanış
• Teşekkür Konuşması ve Kapanış

Toplantıya katılmanız önem arz etmektedir.

Detaylı bilgi için tobbetumed@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz.