TÜRKİYE –ÇİN İLİŞKİLERİNİN 50. YILINDA ÇİN İLE TİCARET FIRSATLARI ZİRVESİ 11/09/2021

TOBB ETÜ Mezunlar Derneği ve Uluslararası İpekyolu Kültür Ticaret Merkezi (SRICC) işbirliği ile 11 Eylül 2021 tarihinde TOBB İstanbul Plaza konferans salonunda ‘Türkiye-Çin İlişkilerinin 50. Yılında Çin ile Ticaret Fırsatları’ konulu zirve düzenlendi.

Zirve; T.C. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mehmet Hamdi Yıldırım, TOBB Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk, SRICC Yönetim Kurulu Başkanı Zhang Sheng Li, SRICC Türkiye Temsilcisi Salih Genç, TOBB ETÜ Mezunlar Derneği Başkanı Erhan Burak Aydın ve TOBB ETÜ Mezunlar Derneği İstanbul Temsilcisi İslam Alaybeyoğlu’nun açılış konuşmalarıyla başladı.

Mehmet Hamdi Yıldırım, Türkiye olarak Çin ile ilişkilerin gelişmesine çok önem verdiklerini, 26 milyar dolara yaklaşmış olan toplam dış ticaret hacminin büyümesini ve ağırlıklı kısmının ithalattan oluşan ekonomik ilişkilerin daha dengeli bir hale gelmesini arzuladıklarını ifade etti. Yıldırım, Çin’in doğrudan yabancı yatırımlarından Türkiye’ye düşen payın 1 milyara dolara ulaştığını ancak yüksek hızlı tren, metro ve havalimanları gibi birçok altyapı projeleri ile enerji sektörü gibi farklı sektörlerde Çinli yatırımcılar için önemli fırsatlar bulunduğunu belirterek doğrudan yabancı yatırımların artması gerektiğini vurguladı. Son olarak turizm açısından son yıllarda ilişkilerin önemli bir ivme kazandığını, 2018 yılının Çin’de Türkiye yılı ilan edildiğini ve bir sonraki yıl ülkemize gelen turist sayısının 440.000 kişi ile en yüksek seviyeye eriştiğini sözlerine ekledi.

Daha sonra Selçuk Öztürk, Türkiye’nin Çin ile birlikte G20 ülkeleri arasında pandemi döneminde büyüyen birkaç ülkeden biri olduğunu belirterek küresel ekonominin geleceği için iki ülke arasındaki iş birliğinin bir zorunluluk olduğunun altını çizdi. Mevcut durumda, üst düzeyde var olan ortak siyasi iradenin artık iş dünyasına da yansıması gerektiğini ve bu manada Çin’in Türkiye’de daha fazla doğrudan yatırım yapmasının önemini vurguladı. Öztürk, Türkiye Çin arasındaki ulaştırma koridorunun küresel tedarik zincirindeki muhtemel bozulmalara çözüm olabileceğini söyleyerek İpekyolu projesinin yeniden canlandırılmasının önemine değindi. Son olarak ilişkilerin gelecek 50 yılda daha büyük başarılara ve işbirliği fırsatlarına açık olduğunu ifade etti. Öztürk, sözlerini zirveyi organize eden TOBB ETÜ Mezunları Derneği ve SRICC’e teşekkür ederek noktaladı.

Zhang Sheng Li, SRICC olarak iki ülke arasında ticaretin gelişmesi ve fırsatların değerlendirilmesine yönelik olarak kültürel değişim, ticaret ve sanayi projelerine destek verdiklerini belirterek işbirliği alanlarını gelecekte daha da geliştireceklerini açıkladı. Li, ayrıca verdikleri bu desteklerle SRICC’in Türkiye ve Çin’in dengeli ve sürdürülebilir kalkınmasında önemli rol üstlenebileceğini belirtti.

Salih Genç, SRICC’in kurulduğu 2015 yılından bu yana yapmış oldukları danışmanlıkların 2 milyar doları bulduğunu belirtti. Çin’in tüketim alışkanlıklarının dikkate alınması durumunda özellikle gıda sektöründe ciddi potansiyel bulunduğunu ve Türkiye’deki firmaların bu potansiyeli değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Dernek Başkanımız Erhan Burak Aydın ise TOBB ETÜ Mezunlar derneğinin amacı ve faaliyetlerinden bahsederek İstanbul ofisinin böyle bir etkinlikle açılmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti. Aydın, TOBB ETÜ öğrencilerinin lisans hayatı boyunca almış oldukları derslerle girişimcilik vasfı kazanarak mezun olduklarını, bu bağlamda zirvenin son derece önemli olduğunu sözlerine ekledi. Son olarak, TOBB ETÜ mezunlar ailesinin 8000’i, derneğe üye olan mezun sayısının ise 2000’i aştığını belirtti.

Dernek İstanbul Temsilcimiz İslam Alaybeyoğlu, derneğin İstanbul’a yönelik planlarını ve hedeflerini açıkladı. İstanbul’da faaliyet gösteren şirketlere ve lise öğrencilerine TOBB ETÜ’nün tanıtımı yapılarak üniversitenin bilinirliğinin artırılacağını, mezunlar arasında işbirliği ve dayanışmanın geliştirilmesi adına farklı etkinliklerin düzenleneceğini belirtti. Marka işbirlikleri ile dernek üyesi mezunların farklı alanlarda ayrıcalıklarının artırılacağının da bilgisini verdi.

Açılış konuşmalarından sonra üç ayrı oturumda paneller gerçekleştirildi. İlk panelde İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Diplomasi Araştırmaları Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca Türkiye-Çin ilişkilerini uluslararası ilişkiler ve dış politika bağlamında ele aldı. İlişkilerin gelişebilmesinin önündeki en büyük engelin iki ülke halklarının birbirlerine karşı olumsuz algıları olduğunu belirterek ekonomik ilişkilerin de istenilen düzeye varabilmesinin ancak bu olumsuz algıların ortadan kalkmasıyla mümkün olabileceğini vurguladı. Karaca, daha sonra iki ülke arasındaki ilişkileri tarihsel perspektifte değerlendirdi ve son olarak Türk halkının Çin'e yönelik algısına dair yapmış oldukları araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

İkinci oturumda Shanghai Üniversitesi öğretim üyesi ve Boston Üniversitesi misafir öğretim üyesi Prof. Dr. Wu Ting ve Aliexpress Logistics Doğu Avrupa İş Geliştirme Direktörü Veysel Işık 'E-ticarette Çin'in başarısı' konulu panelde konuşmalarını gerçekleştirdiler. Prof. Dr. Wu Ting, Çin'in son çeyrek yüzyılda e-ticarette yapmış olduğu yatırımlarını ve tüketici alışkanlıklarındaki değişimleri Alibaba, Jindong gibi e-ticaret platformlarından istatistiki verilerle açıkladı. Diğer panelist Veysel Işık ise, Çin'in e-ticarette başarılı olmasında; nüfus, devlet tarafından altyapı ve lojistik desteği verilmesi ve coğrafi koşulların zorlayıcılığı ile halkın e-ticarete yönelmesi gibi faktörlerin etkili olduğunu ifade etti. Ayrıca, Türk satıcıların son bir yıldır Aliexpress üzerinden ürünlerini tüm dünyaya ihraç edebildiklerini ve bu gelişmenin Türkiye'nin ihracatı açısından oldukça önemli potansiyel barındırdığını sözlerine ekledi.

Yapılan son oturumda, İldar Özdemir moderatörlüğünde; Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, Sabancı DX Genel Müdürü Doğuş Kuran ve LC Waikiki E-Ticaret Genel Müdürü Ömer Barbaros Yiş ve pandeminin tüketici ve firma davranışlarını nasıl etkilediğini ve gelecekteki muhtemel etkilerini tartıştılar. Katılımcılar; tecrübelerinden ve kurumlarından örnekler vererek iş yapış şekillerinin nasıl değiştiğini, pandemi süresince alınan aksiyonları, krizin içinde barındırdığı fırsatları ve yeni iş modellerini detaylı olarak ele aldı.


Derneğimizin organize ettiği etkinliğimizde pandemi koşulları sebebiyle aşı ve PCR testi zorunluluğuna uyan siz değerli katılımcılarımıza anlayışınız için teşekkürler.      

Ayrıca, uzun zaman sonra katılımcılarla yüz yüze yapılan etkinliğimizde tüm konuşmacılara ve katılımcılara tekrardan teşekkürlerimizi sunuyoruz.